Warunkowe umorzenie postępowania

Istotą warunkowego umorzenia postępowania jest odstąpienie od skazania i kary, udzielając oskarżonemu okresy próby. Stosowanie tej instytucji oparte jest na założeniu, że czyn i wina sprawcy są...

Prawo karne
19 luty 2019

Egzekwowanie ustalonych kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z polskim prawem, niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej, rodzice mają co do zasady prawo kontaktowania się ze swoimi dziećmi. Kontakty te służą właściwemu rozwojowi dziecka i...

Rozwód. Podział majątku. Sprawy rodzinne
12 luty 2019

Nowelizacja kodeksu wykroczeń w 2018 roku

Prawo karne
30 listopad 2018

Środek karny zakaz prowadzenia pojazdów a obowiązek ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Prawo karne
16 listopad 2018

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe na gruncie RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Ochrona danych osobowych (RODO)
5 wrzesień 2018

Wykorzystanie wariografu w praktyce karnej

Problematyka wykorzystania wariografu w praktyce wymiaru sprawiedliwości jest kontrowersyjna i budzi wiele wątpliwości. Czy zeznania świadka albo wyjaśnienia oskarżonego, przeprowadzone za pośrednictwem...

Prawo karne
28 sierpień 2018

Odroczenie, a przerwa w wykonaniu kary

Wskazane instytucje zostały uregulowane w Kodeksie Karnym Wykonawczym i mają zastosowanie w stosunku do osób skazanych. Pozwalają na przebywanie przez pewien okres poza murami zakładu karnego. Przerwa...

Prawo karne
27 sierpień 2018

Podział majątku wspólnego byłych małżonków

Po rozwodzie małżonkowie mogą rozpocząć podział swojego majątku, uzyskanego w czasie trwania małżeństwa. W praktyce możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku po ustaniu małżeństwa:...

Rozwód. Podział majątku. Sprawy rodzinne
30 lipiec 2018

Kradzież z włamaniem - problematyka oraz zagadnienia praktyczne

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zostało stypizowane w art. 279 k. k. i stanowi kwalifikowany typ kradzieży. Sankcja karna za popełnienie w/w przestępstwa wynosi od 1 roku do 10 lat pozbawienia...

Prawo karne
25 lipiec 2018

Pozytywna prognoza kryminologiczna jako przesłanka warunkowego przedterminowego zwolnienia

Skazany może ubiegać się o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po odbyciu połowy kary. W przypadku recydywyi orzeczenia przez sąd kar pozbawienia...

Prawo karne
5 lipiec 2018

Darowizny na rzecz małoletnich

Każde dziecko może posiadać majątek. Wynika to zdolności prawnej, która jest przynależna każdemu człowiekowi niezależnie od wieku. Posiadanym przez dziecko majątkiem zarządzają jednak jego rodzice,...

Rozwód. Podział majątku. Sprawy rodzinne
2 lipiec 2018

Rozwód – co warto wiedzieć?

Kiedy można ubiegać się o rozwód?

Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu...

Rozwód. Podział majątku. Sprawy rodzinne
28 czerwiec 2018

Współadministrowanie danymi osobowymi

RODO w art. 26 normuje możliwość wspólnego administrowania danymi osobowymi. Do współadministrowania dochodzi, gdy co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania...

Ochrona danych osobowych (RODO)
19 czerwiec 2018

Zasada rozliczalności i inne


Ochrona danych osobowych (RODO)
15 czerwiec 2018

Przesłanki orzeczenia obowiązku alimentacyjnego

Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem...

Rozwód. Podział majątku. Sprawy rodzinne
7 czerwiec 2018

Rejestrowanie czynności przetwarzania danych

RODO nakłada na administratorów oraz podmioty przetwarzające obowiązek stworzenia i prowadzenia rejestru czynności bądź kategorii czynności przetwarzania danych, który to ma być jednym z elementów polityki bezpieczeństwa...

Ochrona danych osobowych (RODO)
4 czerwiec 2018

Czym są dane szczególnych kategorii?

W motywie 54 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazano, iż pewne kategorie danych osobowych, z uwagi na ich wrażliwy charakter, powinny być chronione w sposób szczególny. Wymaga...

Ochrona danych osobowych (RODO)
30 maj 2018

STALKING – przesłanki odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 190 a Kodeksu Karnego.

Wraz z rozwojem nowych technologii oraz środków masowego przekazu problematyka uporczywego nękania staje się coraz bardziej aktualna, a zachowania zabronione polegające na stalkingu przybierają...

Prawo karne
27 maj 2018

Administrator a podmiot przetwarzający na gruncie obowiązków wynikających z rozporządzenia

Z dniem 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO. Z uwagi na doniosłość regulowanej materii oraz szerokość i złożoność...

Ochrona danych osobowych (RODO)
23 maj 2018

Kary za cofanie liczników przebiegu pojazdów w świetle nowelizacji Kodeksu karnego (projekt art. 306a k.k.)

Aktualny stan prawny – jakie zagrożenie karą istnieje w chwili obecnej?

Prawo karne
20 maj 2018

Zgoda jako podstawa przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO do dokonywania czynności stanowiących przetwarzanie danych osobowych legitymizuje nas kilka podstaw, w tym zgoda udzielona przez podmiot, którego dane dotyczą. Podkreślenia wymaga, iż...

Ochrona danych osobowych (RODO)
18 maj 2018

RODO - w ogólnym zarysie o tym czym jest i jakie obowiązki wprowadza

Od dnia 25 maja 2018 r. przedsiębiorcy szukający odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji, powinni sięgnąć bezpośrednio do przepisów unijnych tj. RODO (Rozporządzenia Parlamentu...

Ochrona danych osobowych (RODO)
15 maj 2018